ReadyPlanet.com
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article

ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด

 

 
 

การประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดไตรภาคี) เมื่อ 17 ม.ค. 2561 เพื่อพิจารณาขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งยืดเยื้อมาจากการประชุมนัดแรก ใช้ระยะเวลาหารือกันยาวนานร่วม 7 ชั่วโมงกว่าจะได้ข้อสรุป ล่าสุดบอร์ดไตรภาคี ชุดที่ 19 เคาะค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศในอัตรา 308-330 บาท โดยแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 7 กลุ่ม พร้อมข้อเสนอเพิ่มเติม 3 ข้อ เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการ รวมทั้งแก้ปัญหาค่าจ้างแรงงานในอนาคต

มีผล 1 เม.ย. “ภูเก็ต-ชลบุรี-ระยอง” สูงสุด

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการไตรภาคี กล่าวว่า ผลการประชุมบอร์ดไตรภาคีมีมติให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308 บาท, 310 บาท, 315 บาท , 318 บาท, 320 บาท, 325 บาท และอัตราสูงสุด 330 บาท/วัน ปรับเพิ่มจากอัตราค่าแรงขั้นต่ำเดิมที่กำหนดเมื่อ ม.ค. 2560 ที่มี 4 ระดับ คือ 300 บาท, 305 บาท, 308 บาท และ 310 บาท/วัน

ส่งผลให้ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยที่เคยมีอัตราเฉลี่ย 305.75 บาท/วัน ขยับขึ้นเป็น 315.97 บาท/วัน โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2561 เพื่อให้เวลานายจ้างปรับตัว

แชมป์ค่าแรงสูงสุดปีนี้เป็นของ 3 จังหวัด หัวเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายทะเล คือ ภูเก็ต ชลบุรี และระยอง ส่วนพื้นที่ที่อัตราค่าจ้างต่ำสุดคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี 308 บาท/วัน โดยระยองเป็นจังหวัดที่ได้รับการปรับขึ้นสูงสุดที่ 22 บาท/วัน จาก 308 บาท เป็น 330 บาท/วัน

ส่วนหนึ่งมาจากอานิสงส์ของการเป็นจังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งรัฐบาลต้องการจะส่งเสริมการลงทุน และหวังดึงดูดแรงงานฝีมือมายังพื้นที่ นอกเหนือจากการเป็นแหล่งรวมนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจท่องเที่ยวเป็นทุนเดิม

 

เปิดโพยค่าแรงปี’61-กทม.เสียแชมป์

ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลอยู่ที่ 325 บาท/วัน จากเดิมเคยเป็นแชมป์ค่าแรงสูงสุดมาตลอด ในครั้งนี้ได้แค่รองแชมป์ สำหรับค่าแรงขั้นต่ำแต่ละพื้นที่ 1.กลุ่มจังหวัดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 330 บาท/วัน มี 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต ชลบุรี และระยอง 2.ค่าจ้างขั้นต่ำ 325 บาท/วัน 7 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ 3.ค่าจ้างขั้นต่ำ 320 บาท/วัน 14 จังหวัด เช่น อุบลราชธานี สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สงขลา ฯลฯ

4.ค่าจ้างขั้นต่ำ 318 บาท/วัน 7 จังหวัด เช่น จันทบุรี สมุทรสงคราม สกลนคร ปราจีนบุรี ฯลฯ 5.ค่าจ้างขั้นต่ำ 315 บาท/วัน 21 จังหวัด เช่น นครสวรรค์ สระแก้ว พัทลุง บึงกาฬ น่าน อ่างทอง ฯลฯ 6.ค่าจ้างขั้นต่ำ 310 บาท/วัน 22 จังหวัด เช่น สิงห์บุรี นครศรีธรรมราช มหาสารคาม และกลุ่มที่ 7 ค่าจ้างขั้นต่ำ 308 บาท ได้แก่ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

ต้นทุนค่าแรงงานเพิ่ม 0.5%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ในปี 2561 นี้ จะส่งผลกระทบทางตรงต่อต้นทุนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเพิ่มขึ้นราว 0.5% ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจภาคบริการที่มักพึ่งพิงแรงงานไร้ฝีมือ และจ่ายค่าจ้างโดยอ้างอิงกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นหลัก ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจร้านอาหาร และที่พักแรม ธุรกิจผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และภาคเกษตรกรรม

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจอื่นที่แต่เดิมจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำไม่มาก หรือพึ่งพิงแรงงานกึ่งมีฝีมือเป็นหลัก อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม เนื่องจากต้องปรับเพิ่มค่าจ้างของแรงงานด้วย

ทำให้ต้นทุนของธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 0.4 ของต้นทุนทั้งหมด นอกจากนี้ ธุรกิจที่มีทางเลือกค่อนข้างจำกัดในการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งก็ได้แต่หวังว่ามาตรการด้านภาษีจะมาช่วยลดภาระในครั้งนี้

3 แนวทางช่วยนายจ้าง-แรงงาน

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนายจ้างจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ประชุมไตรภาคีได้มีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม 3 แนวทาง ประกอบด้วย

1.การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้าง โดยให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนชัดเจนเหมือนเช่นบริษัทขนาดใหญ่ เป็นหลักประกันให้ลูกจ้างเห็นอนาคต

2.กำหนดอัตราค่าจ้างแบบลอยตัวในบางพื้นที่ โดยให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ นำร่องใน 3 จังหวัดอีอีซี ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะช่วยดึงดูดแรงงานมีฝีมือ ในทางหนึ่งจะช่วยผู้ประกอบการมุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3.มาตรการลดหย่อนภาษี เป็นมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการให้สามารถนำค่าจ้างแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า

จี้รัฐคุมราคาสินค้า

ด้าน ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำว่า เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงแบบพิจารณารายจังหวัด เนื่องจากการขึ้นค่าแรงอัตราเดียวกันทั้งประเทศขัดหลักวิชาการ เพราะแต่ละจังหวัดมีสภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตแตกต่างกัน บางพื้นที่มีอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมหนัก อุตฯท่องเที่ยว หากค่าแรงเท่ากันจะไม่ดึงดูดแรงงาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจะหยุดชะงัก ขณะเดียวกันในพื้นที่ที่การเติบโตไม่รวดเร็ว การขึ้นค่าจ้างที่สูงมากเกินไปจะกระทบต่อค่าครองชีพ

ส่วนประเด็นจะมีการไหลของแรงงานจากพื้นที่ที่ค่าแรงต่ำกว่าไปพื้นที่ที่ค่าแรงสูงกว่านั้นไม่น่าเป็นห่วง เพราะค่าแรงที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยเสริมเท่านั้น แม่เหล็กดึงดูดจริง ๆ คือ การมีงานทำมากกว่า

ที่น่าห่วงกว่า คือ อัตราเงินเฟ้อ อาจจะมีตามมา เนื่องจากค่าแรงเพิ่มขึ้นเท่ากับต้นทุนการผลิตเพิ่ม ผู้ประกอบการอาจใช้เป็นข้ออ้างขึ้นราคาสินค้า ช่วงแรกรัฐบาลจึงต้องควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภค

ขณะที่นายสุรเดช ชูมณี กรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้าง มองว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีทั้งฝ่ายที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ แต่การพิจารณาที่ประชุมใช้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจปี 2560 เป็นเกณฑ์ ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของโครงการขนาดใหญ่อย่างอีอีซี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทำให้ลูกจ้างอาจเสียเปรียบบ้าง อย่างไรก็ตาม หลังอีอีซีเดินหน้าได้เต็มที่จะสามารถปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มได้มากกว่านี้

ส่วนข้อเสนอเรื่องการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง ฝ่ายลูกจ้างเสนอมานานแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องเงินเดือน รายได้ และกระตุ้นให้นายจ้างพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งชะงักมา 3-4 ปี ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และมีแรงงานรองรับการลงทุนในอนาคต

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/economy/news-104431
ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com