ReadyPlanet.com
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article

 หลังจาก 12 ชาติสมาชิก TPP บรรลุข้อตกลงกันแล้วเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทำให้สังคมไทยกลับมาถกเถียงหาข้อสรุปกันอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยถกกันมาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เท่าที่รับฟังดูปรากฏว่าประเด็นใหญ่ที่หยิบยกกันมาพูดคุยกันก็คือ เราควรจะเข้าเป็นสมาชิก TPP หรือไม่ ? โดยประเด็นนำที่พูดถึงบอกว่า การทำข้อตกลงทางการค้า TPPก็คือ สหรัฐอเมริกามุ่งหวังผลทางการเมืองมากกว่าทางด้านเศรษฐกิจ เพราะสหรัฐอเมริกากำลังสูญเสียดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียไปมาก โดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศจีนได้เปิดประเทศ และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในขั้นสูง  และจีนได้แผ่อิทธิพลครอบคลุมทั้งเอเชีย ทำให้สหรัฐอเมริกานิ่งเฉยไม่ได้

มุมมองดังกล่าวนี้ไม่ผิดแน่ เพราะสหรัฐฯสูญเสียอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียไปมาก ช่วงหลังจากทำสงครามกับประเทศอิรักเมื่อปี 2533 แต่จะจริงหรือที่สหรัฐฯมุ่งทำ TPP เพื่อหวังผลทางการเมือง ตรงนี้ยังเป็นข้อสงสัย ซึ่งผมมองว่า  เรื่องนี้เป็นเรื่องปรกติธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นครับ สหรัฐฯก็ต้องพยายามที่จะรวมกลุ่มการค้าเสรีและขยายการค้าเสรีอเมริกาเหนือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในภูมิภาคเอเชียก็จับกับเป็นกลุ่มๆ และทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันมากขึ้น จนดูเหมือนโลกนี้ต่อไปจะแยกเป็น 3 กลุ่ม จากยุโรปตลาดเดียว อเมริกาเหนือตลาดเดียว และอาเซียนบวก 3 ตลาดเดียว

จนกระทั่งแม้เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือซึ่งประกอบด้วย สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก รวมกับ 11 ชาติที่ทำข้อตกลงการค้า TPP รวมแล้วก็ยังไม่เท่ากับกลุ่มอาเซียนบวก 3 หรืออาเซียนบวกจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ในแง่ของประชากรรวมกันและปริมาณการค้าต่อกัน   สหรัฐฯเดิมที่ก็จะทำข้อตกลง TPP มาตั้งแต่แรกแล้ว แต่ชะงักไประยะเวลาหนึ่ง แล้วกลับมาทำใหม่สมัยนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็เพื่อขยายฐานการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ นอกกลุ่มเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

แต่การถกเพื่อหาข้อสรุปและบอกว่า เราคงไม่ร่วมกับ TPP ดีกว่า อย่างนี้ผมเห็นต่างครับ แม้ข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบต่อสินค้าเกษตรไทยบางรายการ กระทบต่อสิทธิบัตรยา และอีกหลายประการ แต่ไม่มีทางเลือกใดดีกว่าการเข้าเป็นสมาชิก TPP ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นสมาชิก TPP หมายถึงว่า ต่อไปการค้าระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (แม้ 9 ประเทศยกเว้น สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโกไทยทำข้อตกลง FTA ไว้เรียบร้อยแล้ว) ภาษีส่งออกจะเป็นอัตรา 0 % เลยทีเดียว ซึ่งขณะนี้สินค้าไทยส่งออกไปตลาดสหรัฐฯต้องเสียภาษีสูงมากหากไม่ได้รับข้อยกเว้นตามสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP  ข้อเท็จจริงประการหนึ่งจากผลการศึกษาและงานวิจัยของรัฐบาลก่อนหน้าบ่งบอกชัดเจนว่า หากไทยเป็นสมาชิก TPP แล้ว จะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะเพิ่มขึ้น 1.54  %  เพราะข้อตกลงดังกล่าวนี้จะทำให้ทั้งการค้าและการลงทุนระหว่างกันจะมีเพิ่มมากขึ้น  แต่หากไทยไม่เข้าร่วมแล้ว ไทยก็จะเสียศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศสมาชิก TPP แน่นอน

ประเด็นที่ไทยห่วงมากอีกประเด็นหนึ่งก็คือ หากไทยยอมรับเข้าร่วม TPP ไทยก็ต้องยอมรับในความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  และในนั้นจะให้การคุ้มครองผู้ประกอบการมากกว่าความตกลงทางการค้าโลกที่เคยทำกันไว้  เช่น การขยายอายุสิทธิบัตรยา และการคุ้มครองข้อมูลยา ซึ่งจะส่งผลให้ยามีราคาแพงคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท/ปี  ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชน ค่าใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับบริการด้านสาธารณสุขจะสูงขึ้นอย่างมหาศาล และทำลายระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศในที่สุด

ซึ่งเรื่องนี้หากไทยไม่เข้าเป็นสมาชิก TPP แล้ว เราสามารถเลี่ยงการใช้ยาแพงได้จริงหรือ ? ข้อเท็จจริงทุกวันนี้ยาหลายชนิดก็แพงมากๆ อยู่แล้ว จะว่าแพงเพราะผู้ประกอบการสถานพยาบาลเพิ่มราคาขายกันเอง หรือบริษัทยาตั้งราคาสูงกันเองก็ตามที แพงชนิดที่คนธรรมดาสามัญตัดใจไม่ใช้ยาชนิดนั้นกันเลยทีเดียว และความจริงอีกประการหนึ่งเราไม่ควรลืมว่า บนข้อตกลงนั้นจะมีความร่วมมือในหลายๆ ด้านแก่กันด้วย หรือใช้ช่องทางการเจรจา FTA กับสหรัฐฯก็ได้  ใช้การต่อรองให้ค่าสิทธิบัตรยาต้องอยู่ในประเทศตามระยะเวลาที่กำหนดอาจจะ 1 ปีหรือ 2 ปีก็ได้  เพื่อให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กัน หรือเพื่องานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาร่วมกัน และเมื่อมีผลกำไรแล้วก็แบ่งปันกัน ซึ่งเรื่องนี้หมายถึงเราต้องยอมรับว่า กว่ายารักษาโรคชนิดใหม่ๆ จะออกมา ต้องมีต้นทุนวิจัยมากมาย และเราต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรยาดังกล่าวด้วย ไม่ใช่จะไม่จ่าย  และตามข่าวนั้นบอกว่าสิทธิบัตรยาถูกสมาชิกต่อรองให้ลดลงเหลือเพียง 8 ปีเท่านั้น

ส่วนการขยายสิทธิบัตรพืชและการผลักดันให้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV1991 จะทำให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น 2-6  เท่า และเปิดช่องให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรชีวภาพ คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมกันอย่างต่ำ 100,000 ล้านบาท/ปี ประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับความจริง ว่าจะกระทบกับเราแค่ไหน หากกระทบมากแล้วทำไม 4 ชาติในอาเซียนถึงยอมเข้าร่วม ตรงนี้ต้องหาคำตอบให้ได้เสียก่อนว่าจะกระทบกับเราแท้จริงแล้วจะมากหรือน้อยเพียงใด

ประเด็นว่าเกษตรกรไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตรอย่างเสรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะประเทศสมาชิกต่างพยายามผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของตนเองไปทำตลาดกับประเทศในกลุ่ม เช่น สหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำด้านการผลิตทั้งหมูและไก่ ขณะที่สินค้าประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นเจ้าตลาดอยู่ ก็มีความพยายามทำตลาดสินค้าในประเทศต่างๆ ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ไทยจะได้รับผลกระทบบ้าง  และนอกจากสหรัฐฯแล้ว ประเทศผู้ส่งออกเนื้อ น้ำตาล ข้าว อาหารทะเล และพืชในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ก็จะสามารถส่งเข้าไปขายในตลาดญี่ปุ่นได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็ทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไปแล้ว แต่ข้อตกลงนั้นทำให้ภาคเกษตรไทยเสียหายมากมายจริงหรือ ?

ข้อตกลง TPP นี้กำหนดมาตรฐานขั้นสูง ซึ่งขั้นสูงนี้ก็ไม่ได้ริเริ่มจากสหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯทิ้งไปกลางครัน ทำให้ 3 ชาติ ซึ่งประกอบด้วยชิลี สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ ได้เดินหน้าทำ FTA ระหว่าง 3 ประเทศก่อน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานขั้นสูงระหว่างกัน   เริ่มมีการเจรจาตั้งแต่ปี 2546 และในปี 2548  บรูไนได้ขอเข้าร่วมด้วย ต่อมาถึงได้มี 12 ชาติเข้าร่วมทำข้อตกลง TPP  เมื่อสมาชิก 9 ใน 12 ประเทศรับได้ และมี 4 ประเทศในนั้นมาจากสมาชิกอาเซียนด้วย แล้วทำไมประเทศไทยจึงจะยอมรับมาตรฐานขั้นสูงนั้นไม่ได้หล่ะครับ

ทุกวันนี้ประเทศไทยได้ยกระดับมาจากเดิมเยอะมากทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ผมว่าแม้มีอะไรน่ากลัว  แต่ในโลกของความเป็นจริง คนที่ยังรับสิ่งใหม่ๆ ไม่ได้ อีกหน่อยก็ต้องปรับปรุงตนเองให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ๆ นั้น  เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ไงครับ  เราจะนั่งดูโรงงานย้ายฐานการผลิตไปประเทศต่างๆ ดังที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ไหวเหรอครับ  ความจริงแล้วเราต้องทบทวนดูกันบ้างนะครับว่า ทุกวันนี้เราเหลืออุตสาหกรรมอะไรบ้าง  เราแน่ใจว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่ทำกำไรเป็นกอบเป็นกรรมให้แก่ประเทศมาตลอดและยั่งยืนมีอะไรบ้าง และอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องหากขาดซึ่งอุตสาหกรรมหลักแล้ว อุตสาหกรรมเอสเอ็มอีของไทยก็จะตายไปด้วยในท้ายที่สุด หรือคิดว่าเราจะพึ่งเพียงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถย้ายฐานการผลิตไปได้ ซึ่งนั่นจะจริงเหรอครับ
ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com