ReadyPlanet.com
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการและรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (24 เมษายน 2556) จะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกและเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
ทั้งนี้ ตามที่เงินบาทมีการแข็งค่าอย่างผิดปกติในช่วงนี้ เห็นได้จากที่เงินบาทเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมกับกลางเดือนเมษายน เห็นได้จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยอ้างอิง ณ วันที่ 22 เมษายน 2556  แข็งค่าไปถึง 28.660 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่อัตราแลกเปลี่ยนในการรับซื้อตั๋วเงินจากผู้ส่งออกอยู่ที่ 28.39 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 2555 (30.61 บาทต่อ USD) เงินบาทแข็งค่าไปถึงร้อยละ 6.37   ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทไทยแข็งค่ากว่าภูมิภาค เช่น เงินริงกิตของประเทศมาเลเซีย อ่อนค่าร้อยละ 0.17   เงินหยวนของจีน  อ่อนค่าร้อยละ 0.06  และเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซีย อ่อนค่าร้อยละ 0.08  โดยพบว่าที่ผ่านมามีเงินทุนไหลเข้า (Capital Inflow) มาทำกำไรในประเทศไทยจำนวนมาก โดยช่วงก่อนสงกรานต์ ทั้ง ธปท.  กระทรวงการคลัง  รถไฟฟ้า BTS มีการออกพันธบัตรรวมกันมากกว่า 240,000 ล้านบาท  กอปรกับช่วงหลังสงกรานต์เพียง 2 วัน มีเงินเข้ามาถึง 20,000 ล้านบาทเศษ  รวมทั้งมีเงินไหลเข้าจากนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งต้องการหาแหล่งปลอดภัยในการลงทุน นำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรของไทย  ทั้งนี้ แนวโน้มว่าการที่เงินเยนมีการอ่อนค่าในช่วง 3 เดือน ไปถึงร้อยละ 11.51 จะทำให้มีเงินไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  (เฉพาะในช่วงนี้ เงินเยนแข็งค่าถึงร้อยละ 20) ซึ่งจะทำให้โอกาสที่เงินบาทจะแข็งค่าหลุดระดับไปที่ 28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ คงจะเห็นได้ในไม่ช้า 
 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดเสวนาร่วมกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs รวมถึงผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป  พบว่าได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยมีปัจจัย เช่น (1) ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดใช้ของผลิตภายในประเทศ (High Local Content)   (2) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีสูง เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ทำให้ขาดอำนาจต่อรองในการปรับราคา  (3) การทำ Forward อัตราแลกเปลี่ยน มีข้อจำกัด ในส่วนที่เกี่ยวกับวงเงิน   (4) ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ใช้แรงงานเข้มข้นได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 10-15  (5) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น   เอาท์ซอร์ส หรือ OEM ยังถูกกดราคาและต่อรองราคาให้ต่ำ
 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการนำประเด็นเงินบาทแข็งค่าเป็นวาระหารือในที่ประชุม พบว่า การที่เงินบาทแข็งค่ามากขนาดนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างรุนแรง  โดยเฉพาะผู้ส่งออกที่มีการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในประเทศสูง (High Local Content) ได้แก่ สินค้าเกษตร  สินค้าเกษตรแปรรูป  สินค้าประมงแปรรูป  กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจะเป็นผู้ประกอบการในต่างจังหวัดและ SMEs ซึ่งมีขีดความสามารถต่ำในการต่อรองราคากับผู้ซื้อในต่างประเทศ และผลกระทบยังไปถึงกลุ่มผู้รับจ้างผลิต (OEM) และกลุ่มผู้รับจ้างผลิตสินค้าซึ่งเป็นผู้ส่งออกทางอ้อม   
 
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นกรรมการของ ส.อ.ท.ได้แจ้งว่า ผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกครั้งนี้มีความรุนแรง เพราะมีผลต่อการกำหนดราคาสินค้า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการขาดทุน เมื่อต้องแปลงเงินดอลลาร์มาเป็นเงินบาท  หากปล่อยไว้เนิ่นนานกว่านี้ และหรือเงินบาทแข็งค่าไปกว่าที่เป็นอยู่  SMEs และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และผู้ส่งออกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศเป็นหลัก จะได้รับความกระทบกระเทือนและส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก  โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา มีทั้งหมด 5 มาตรการ โดยได้แนบท้ายไว้กับเอกสารฉบับนี้  อนึ่งฯ ทาง ส.อ.ท.จะจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการแข็งค่าเงินบาท และกรณีศึกษาการแก้ปัญหาของผู้ประกอบการส่งออก”  ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสกายบอลรูมชั้น 8  โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20
 
สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกและ SMEs ซึ่งได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า ที่เสนอต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีดังนี้
1.ขอให้ดูแลเสถียรภาพเงินบาทไม่ให้มีความผันผวน  โดยอัตราแลกเปลี่ยนขอให้สอดคล้องไปกับอัตราแลกเปลี่ยนของภูมิภาค รวมทั้งทบทวนมาตรการต่างๆ ซึ่งทาง ธปท.และกระทรวงการคลัง เคยออกมาแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเงินบาทไร้เสถียรภาพได้อย่างชัดเจน  
 
2. มาตรการบริหารจัดการเงินทุนเคลื่อนย้าย (Capital Flow Management Measures)  แนวโน้มที่เงินทุนจากต่างประเทศจะไหลเข้ามาทำกำไรในประเทศไทย จะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการผันผวนของตลาดหุ้น ตลาดทอง และตลาดคอมมิวนิตี้  อีกทั้ง การอัดฉีดสภาพคล่องของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เงินเยนมีการอ่อนค่า  โอกาสที่เงินจะไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นไปได้สูง จึงขอให้ ธปท.พิจารณาใช้มาตรการต่างๆ  เช่น มาตรการเก็บภาษีเงินทุนไหลเข้า สำหรับกรณีที่เงินทุนไหลเข้ามาทำกำไรในระยะสั้น ซึ่ง ธปท.น่าจะพิจารณาว่า ช่วงนี้มีความจำเป็นจริงหรือไม่ที่จะนำเข้ามาใช้ แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลกระทบที่จะมีต่อตลาดเงินและการระดมทุนของภาคเอกชน 
 
3. การพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารเงินทุนไหลเข้า  ขอให้ทาง ธปท. และคณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้มีการพิจารณาในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีความเข้าใจได้ว่า ธปท.มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่  รวมถึงรับรู้ว่าการป้องกันเงินทุนไหลเข้า ไม่ได้เกิดจากปัจจัยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงอย่างเดียว  ทาง ธปท.ควรจะมีการทบทวนและพิจารณาถึงความจำเป็นของผลกระทบที่อาจมีต่อภาคการส่งออก ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ควรพิจารณาอัตราที่เหมาะสมที่จะชะลอเงินทุนไหลเข้า แต่เห็นว่าอย่างน้อยต้องลดให้เหลือ ร้อยละ 2.0 (ดอกเบี้ยนโยบายของมาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน อยู่ที่อัตราที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 1.5  ขณะที่สหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ยร้อยละ 1.0  ยุโรป ร้อยละ 0.75  และญี่ปุ่นร้อยละ 0.01) 
 
4. ขอให้รัฐบาล และ ธปท. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะให้ผู้ประกอบการมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีข้อจำกัดด้านวงเงิน และยังไม่สามารถเข้าถึงการทำ Currency Future หรือฟอร์เวิดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยให้มีการประสานงานและผลักดันให้มีกลไกค้ำประกันการทำสัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 
5. ขอให้ทบทวนและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยขอให้ภาครัฐมีการทบทวนมาตรการต่างๆ ซึ่งเคยออกมาเพื่อป้องกันเงินทุนไหลเข้า ซึ่งเข้ามาเก็งกำไรในระยะสั้น รวมถึงทบทวนมาตรการอื่นๆ เช่น   
- มาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเร่งรัดในการซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ  ซึ่งเหตุผลในการซื้อเครื่องจักรขึ้นอยู่กับแผนการขยายการผลิต ซึ่งจะต้องมีการเตรียมสถานที่ โดยเฉพาะแหล่งทุน  
- มาตรการส่งเสริมให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  ถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายระเบียบการควบคุม เคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปต่างประเทศ แต่ปัจจัยสำคัญในการลงทุนในต่างประเทศ คงไม่ได้เกิดจากเงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่า แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ประกอบการ จำเป็นจะต้องมีการวางแผน ทั้งด้านเงินทุน ตลาด บุคลากร และอีกมากมาย  
- การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ระยะเวลาถือครองเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออก ให้สามารถฝากเงินตราต่างประเทศไว้ในบัญชีเงินตราต่างประเทศ หรือ FCD ได้นานสูงสุดถึง 2 ปี นับแต่วันที่มีการรับเงิน แต่ในสถานภาพที่เงินบาทมีการแข็งค่า ไม่ทราบว่าจุดใดจะเป็นจุดที่แข็งค่าสูงสุด ผู้ส่งออกก็ไม่กล้าที่จะถือครองดอลลาร์ไว้นาน  อีกทั้ง ผู้ส่งออกที่เป็น SMEs ขาดสภาพคล่อง มีความจำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย และทุนหมุนเวียนของธุรกิจ  
- การส่งเสริมให้มีการทำฟอร์เวิด  เป็นการประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกับสถาบันการเงินในช่วงที่เงินบาทมีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง การทำฟอร์เวิดก็ไม่ใช่หลักประกันที่จะไม่ให้มีการขาดทุน ยิ่งในช่วงนี้มีการทำฟอร์เวิดมาก   ก็จะยิ่งมีความเสียหายมาก แต่ก็ยังเป็นมาตรการที่จำเป็น เพียงแต่ต้องให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการส่งออกที่ยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ยังไม่มาก
- ขอให้ทบทวนมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง  ภาครัฐมีแนวทางต่างๆ ในการช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดทุน อันเกิดจากการแข็งค่าของเงิน บาท ซึ่งเห็นว่าเป็นมาตรการที่ดี แต่ควรมีการปรับเปลี่ยน ให้ SMEs สามารถเข้าถึงมาตรการเหล่านี้ได้อย่างจริงจัง เพราะหากปล่อยกู้ตามมาตรการปกติผ่านธนาคารของรัฐ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้มีความล่าช้า หากจะให้มาตรการนี้สัมฤทธิ์ผล จะต้องออกเป็นการปล่อยกู้ด้วยวิธีการผ่อนปรนหลักประกันเป็นกรณีพิเศษ  นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องผ่านโครงการ Venture Capital ควรพิจารณาว่ามีความเหมาะสมเพียงใดกับกรณีช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า
 
                                                                                                                        
                                                                                                                                   จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 24 เมษายน 2013 เวลา 08:34 น
 
                                                                                         
 ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com