ReadyPlanet.com
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
   พ่อเมืองประจวบฯ คาดไทย-เมียนมาร์  พร้อมเปิดด่านสิงขรเป็นด่านผ่านแดนถาวรได้ในราวกลางเดือนเมษายนนี้  หลังล่าสุดรัฐบาลเมียนมาร์ไฟเขียวเปิดด่านแล้ว และจะยื่นหนังสือแจ้งความจำนงเปิดด่านมายังรัฐบาลไทย

  ทั้งเตรียมชง ครม. ของบพันล้านบาท ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านนักธุรกิจไทยเล็งเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าและประมงและโรงแรมรองรับการเปิดด่าน
    นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ความคืบหน้าของการเปิดจุดผ่อนปรนด่านสิงขร (กม.332 บ้านหนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์)ให้เป็นด่านถาวร ในขณะนี้คือทางรัฐบาลของประเทศเมียนมาร์ได้อนุมัติเปิดเป็นด่านถาวรแล้ว โดยผู้ที่รับผิดชอบได้เข้าไปตรวจงานเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมทำหนังสือแจ้งความจำนงในการเปิดด่านยื่นมายังรัฐบาลไทย ซึ่งหากรัฐบาลไทยตอบตกลงและกระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นจุดผ่านแดนถาวรก็สามารถทำการเปิดด่านได้ทันที  โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเป็นด่านถาวรได้ไม่เกินกลางเดือนเมษายนนี้
    ทั้งนี้ในขณะนี้เมียนมาร์ได้สร้างถนนจากหมู่บ้านมูด่องไปยังตะนาวศรี ประเทศพม่า เป็นระยะทางยาว 100 กิโลเมตร และจากตะนาวศรีไปยังมะริดอีกราว 100 กิโลเมตร รวมทั้งสร้างศูนย์ราชการเสร็จเรียบร้อย สำหรับประเทศไทยในวันที่ 28 มีนาคมนี้ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตรวจด่านสิงขรเพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งไทยและเมียนมาร์สามารถทำการเปิดด่านได้ทันที หลังการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง 2  ประเทศ  เพราะเรื่องผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว สำหรับเรื่องเขตแดนก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดด่าน
    อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเปิดเป็นด่านถาวรแล้ว ประเทศไทยจะต้องมีการลงทุนใหม่ทั้งหมด เช่น การลงทุนสร้างศูนย์ราชการ การสร้างด่านใหม่ การขยายถนน การทำระบบน้ำประปา โทรศัพท์ และด่านกักกันสัตว์ เป็นต้น โดยอยู่ระหว่างเตรียมทำโครงการและปรับพื้นที่ ทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีหรือ ครม. ได้อนุมัติงบกลางให้ราว 15 ล้านบาท สำหรับการสำรวจออกแบบ
    ทั้งนี้ เมื่อมีการเปิดเป็นด่านถาวรแล้วจึงจะมีการลงทุนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 1-1.2 พันล้านบาท โดยจะมีการนำเสนอ ครม.อีกครั้ง นับว่าเป็นการใช้งบในการลงทุนน้อยมาก เพราะสินค้าจากเมียนมาร์ที่จะเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งปีก็คุ้มค่าแล้ว ประกอบกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดด่านถาวร โดยมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การปรับปรุงตลาด ถนน และที่จอดรถ เป็นต้น
    พร้อมกันนี้ ทันทีที่มีการเปิดด่านถาวร เมียนมาร์ก็จะมีการนำสินค้าประมงจากเมืองมะริดเข้ามาในไทยทันที โดยเมียนมาร์สามารถผลิตได้ราว 2.5 ตัน แต่มีการนำเข้ามาในไทยราว 60% หรือราว 1.5 พันตัน นอกนั้นจะเป็นการขนส่งไปที่มาเลเซีย แทนการขนส่งในเส้นทางเดิม ที่มีการขนส่งทางเรือไปที่ระนอง  และใช้เวลาราว 20 ชั่วโมงในการขนส่งมาที่อำเภอมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งทางมะริดต้องการให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นทางผ่านในการส่งสินค้าไปที่อำเภอมหาชัย เพราะจะใช้เวลาราว 6 ชั่วโมงเท่านั้น
    นอกจากนี้ สิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์คือได้ค่าภาษีจากการขนส่งสินค้ากว่า 1.5 พันตัน นับว่าได้ประโยชน์ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงเมียนมาร์ก็จะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคกลับไป อีกทั้งจะมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่ฝั่งพม่า เนื่องจากพม่ามีแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนในส่วนของอุตสาหกรรมการประมง ห้องเย็น รวมถึงการแปรรูปสินค้าประมง ซึ่งประเทศไทยไม่เพียงพอและต้องการสินค้าจากมะริดเข้ามา ทั้งยังจะมีนักลงทุนเตรียมลงทุนดิวตี้ฟรีทั้งฝั่งไทยและเมียนมาร์ด้วย โดยการลงทุนส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในพม่า เนื่องจากประเทศไทยยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
    "ทั้งนักธุรกิจในสองฝั่งเริ่มมีการเจรจาธุรกิจกันแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียมการและรอการเปิดด่านถาวร นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวว่ามีบริษัทไฟฟ้าจากไทยเข้าไปลงทุนในมะริด เนื่องจากที่นั่นมีปัญหาการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ และต้องมีการปั่นไฟเอง ดังนั้น จึงเห็นคนไทยเตรียมลงทุนด้านไฟฟ้าและอุตสาหกรรมประมง  
    ประกอบกับในด้านการท่องเที่ยว คนมะริดและคนไทยเองก็จะมีการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งมะริดมีเกาะอยู่ราวกว่า 700 เกาะ และยังไม่มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวมากนัก มีเพียงโรงแรมขนาดเล็ก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทองของนักลงทุน ทั้งในขณะนี้มีข้อมูลว่ามีนักลงทุนไทยไปลงทุนโรงแรมในมะริดราว 500 ล้านบาท แต่ยังสร้างไม่เสร็จ อีกทั้งในส่วนของชายแดนบ้านมูด่องและประเทศไทยก็มีการค้าขายกันอยู่แล้ว จากที่บ้านมู่ด่องมีประชากรราว 1 พันคน ตอนนี้อพยพมาอาศัยอยู่ราว 5 พันคนแล้ว
    ทั้งความเคลื่อนไหวของการลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงมากขึ้น โดยที่ดินตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์จนถึงบริเวณด่านสิงขรเริ่มมีการซื้อขายกันแล้ว แต่ยังมีการเปลี่ยนมือได้ไม่มาก เนื่องจากเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งไม่สามารถซื้อขายได้ ซึ่งต่อไปชาวบ้านอาจจะให้เช่าหรือชาวบ้านอาจจะร่วมลงทุนด้วย 
    อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเปิดด่านถาวรจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าเศรษฐกิจทางการค้าผ่านพิธีศุลกากรของด่านสิงขรเพิ่มจากกว่า 200 ล้านบาทต่อปีในปัจจุบัน เป็นไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาทต่อเดือนหรือปีละไม่ต่ำกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท จากการขนส่งสินค้าประมง 1.5 พันตัน และการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งการที่ไทยจะลงทุนราวกว่า 1 พันล้านบาทนับว่าภายใน 1 ปีก็สามารถคืนทุนได้แล้ว และประเด็นสำคัญคือนับเป็นผลประโยชน์อันมหาศาลของประเทศ โดยในปัจจุบันคนเมียนมาร์ยังได้เดินทางเข้ามาซื้อสินค้าและค้าขายบริเวณชายแดนราววันละกว่า 500 คนถึง 1 พันคน นายวีระ กล่าวในที่สุด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,825  วันที่  10 - 13  มีนาคม พ.ศ. 2556
ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com