ReadyPlanet.com
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว

ในมูลค่าการส่งออกกลุ่มสินค้าอาหารของไทยเกือบ 1 ล้านล้านบาทต่อปี วงการทราบกันดีว่าสินค้ากุ้งเป็นสินค้าหมวดอาหารกลุ่มสำคัญที่ทำรายได้เข้าประเทศอย่างเป็นล่ำเป็นสันคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านบาทต่อปี
และยังถือเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ของไทยที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งของโลกมายาวนาน แต่เส้นทางความสำเร็จของอุตสาหกรรมกุ้งไทยกว่าจะเดินมาถึง ณ ปัจจุบัน ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะมีหลากหลายเรื่องราวสารพัดปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องล้มลุกคลุกคลาน และต้องผนึกกำลังกับภาครัฐในการติดตามแก้ไขปัญหาไม่รู้จบ และนับวันปัญหายิ่งมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะมาตรการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs)
+++มรสุมซัดต่อเนื่อง
    ทั้งนี้สินค้ากุ้งไทยเมื่อหลายปีก่อนถูกสหภาพยุโรป(อียู)แบนห้ามนำเข้าหลังจากตรวจพบสารไนโตรฟูแรนซ์ ต้องติดตามแก้ไขหลายปีกว่าที่จะไฟเขียวให้กลับมาส่งออกใหม่ และในปี 2558 สินค้ากุ้งยังมีแนวโน้มที่จะถูกอียูตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี)ขึ้นภาษีนำเข้าจาก 4 เป็น 12% ส่วนตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของกุ้งไทย ได้ใช้มาตรการขึ้นภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด(เอดี)สินค้ากุ้งไทยมาตั้งแต่ปี 2548 และปัจจุบันก็ยังไม่ยุติการใช้มาตรการ แต่มีอัตราภาษีที่ลดลง และล่าสุดสหรัฐฯได้เปิดไต่สวนการอุดหนุน(ซีวีดี)สินค้ากุ้งของรัฐบาลไทย
    ดร.ผณิศวร  ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ซึ่งมีกุ้งเป็นสินค้าหลัก กล่าวว่า นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ณ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการส่งออกกุ้งของไทยยังต้องเผชิญกับอีกสารพัดปัญหาสามารถแยกได้เป็น 3 ด้านคือ 1. ปัญหาด้านแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาลเป็น 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงานถูกกว่า,TIPs Report ที่องค์กรพัฒนาเอกชน(เอ็นจีโอ)สหรัฐฯ กล่าวหากอุตสาหกรรมกุ้งไทยมีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และค้ามนุษย์ และในปี 2555  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯได้จัดสถานะประเทศไทยให้อยู่ในบัญชีถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) เป็นปีที่ 3 เสี่ยงกระทบต่อการส่งออกหากถูกยกระดับให้ไปอยู่ในบัญชี Tier 3  ในปีนี้
    2.ปัญหาโรคและสารตกค้างในกุ้ง โดยยังมีปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน(Early Mortality Syndrome : EMS) ทำให้วัตถุดิบลดลงและราคาแพง, ญี่ปุ่นกำหนดค่าตกค้างของยาปฏิชีวนะในระดับต่ำมาก เช่น Etoxyquin  และ 3. ปัญหาด้านการตลาด ที่เกิดจากราคาวัตถุดิบผันผวนไม่มีเสถียรภาพ ยากต่อการควบคุมต้นทุนการผลิต, สหรัฐฯยังเรียกเก็บภาษีเอดี และล่าสุดกล่าวหารัฐบาลไทยให้การอุดหนุนสินค้ากุ้ง และประกาศไต่สวนซีวีดี และจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในเวลานี้ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกำไรได้
+++เร่งเคลียร์ใช้แรงงานเด็ก
    ในส่วนของการถูกกล่าวหาใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และค้ามนุษย์ ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า เดิมเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วอุตสาหกรรมกุ้งไม่อยู่ในลิสต์(รายการ)ที่มีปัญหาดังกล่าว แต่ถูกระบุมีปัญหาในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าราคาถูก น้ำตาล และภาพยนตร์ลามก แต่ใน 1-2 ปีที่ผ่านมาได้ใส่อุตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเลในลิสต์ที่มีปัญหา หลังมีการจัดฉากการใช้แรงงานเด็กเผยแพร่ออกสื่อต่างประเทศ
    ในเรื่องนี้ทางสมาคมร่วมกับกรมประมงอยู่ระหว่างเร่งเคลียร์ปัญหา  โดยร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง สมาคมผู้ผลิตปลาป่น  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาคมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ในการสร้างคลัสเตอร์แก้ไขปัญหาด้านแรงงานทุกขั้นตอน สามารถพิสูจน์ และตรวจสอบย้อนกลับได้ ตั้งเป้าปีนี้ทุกอย่างต้องโปร่งใสชัดเจน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมกุ้งตกเป็นแพะรับบาป ไม่ว่าในการพิจารณาสถานะรอบใหม่ของสหรัฐฯในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคมนี้ไทยจะถูกจัดอยู่ในบัญชีใดก็ตาม
+++ก.เกษตรฯช่วยอีกแรง
    ขณะที่นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานด้านประมงที่จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรปราการ เมื่อ 28 มกราคม 2556 กล่าวว่า ทางกระทรวงเกษตรฯโดยกรมประมงได้เร่งแก้ปัญหา ทั้งการสำรวจและขึ้นทะเบียนสถานประกอบการแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลเบื้องต้น(ล้ง) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งผลสำรวจมีจำนวนล้งทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่มากถึง 582 แห่ง  ซึ่งได้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนได้แล้ว 354 แห่ง ที่เหลือจะเร่งดำเนินการต่อไป
    นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP)สำหรับล้งกุ้งและอาหารทะเล มีล้งแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการนำร่องแล้ว 15 แห่ง และจะจัดฝึกอบรม GLP ในโครงการล้งนำร่องในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และจะขยายผลต่อไปให้ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร และครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า รวมถึงผู้บริโภคในต่างประเทศว่าสินค้ากุ้งและอาหารทะเลไทยไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และไม่มีการค้ามนุษย์ตามที่ถูกกล่าวหา
    จะเห็นได้ว่าเส้นทางอุตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเลไทยนับจากนี้ไปยังมีปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาข้างหน้าที่ยังมองไม่เห็นให้ตามแก้ไม่รู้จบ ซึ่งด้านหนึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรม แต่อีกด้านหนึ่งถือเป็นโอกาส หากไทยสามารถยกเครื่องสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมกุ้งได้ทั้งระบบตามที่คู่ค้ากำหนดก็จะเป็นโอกาสสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันในระยะยาว

 จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,815 วันที่   3 - 6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  
 

 ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com