ReadyPlanet.com
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก

สถาบันเหล็กฯ เผยวิกฤติยุโรปพ่นพิษอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกชะลอตัว ส่งสัญญาณลดกำลังการผลิต  การขยายการลงทุนใหม่ชะงัก โดยยอดการใช้เหล็กในสหภาพยุโรปเดือนมิ.ย.ติดลบถึง 5.3% กระทบถึงนักลงทุนญี่ปุ่นชะลอแผนลงทุนเหล็กต้นน้ำที่ทวาย ส่วนปริมาณการบริโภคเหล็กในประเทศไทยสวนทางครึ่งปี 2555 ขยายตัวเพิ่ม 6 % 

    นายวิกรม วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมเหล็กหลายประเทศทั่วโลก ได้ส่งสัญญาณการผลิตชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ทำให้ความต้องการใช้เหล็กในภาครวมช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเติบโตในอัตราที่ลดลงหรืออยู่ที่เพียง 2% เท่านั้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะความต้องการใช้เหล็กในกลุ่มสหภาพยุโรปหดตัวลงทุนเดือนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา โดยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาติดลบถึง 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยังเติบโตอยู่ที่ 3.1% ขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกในเดือนมิถุนายนก็เติบโตในอัตราที่ลดลงเพียง 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเติบโตถึง 11.7% ที่เป็นผลมาจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจโลก และการปรับลดระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเอง
    จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มส่งสัญญาณลดกำลังการผลิตลง และยังส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะลงทุนขยายกำลังการผลิตในช่วงนี้และในอนาคตอันใกล้ เห็นได้จากนักลงทุนของญี่ปุ่นเอง จากเดิมที่ได้เริ่มเข้าไปศึกษาการตั้งโรงงานผลิตเหล็กต้นน้ำ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทวาย ประเทศเมียนมาร์ได้มีการชะลอโครงการออกไปแล้ว 
 
    ดังนั้นจึงมองว่าในระยะอันใกล้นี้โรงงานผลิตเหล็กต้นน้ำที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปได้อยาก ประกอบกับทางพื้นที่ทวายเองในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ก็ยังไม่มีความชัดเจน
    ส่วนการลงทุนเหล็กต้นน้ำที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น คงต้องรอการตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะที่ผ่านมาได้มีการชะลอโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังจากที่โครงการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ได้ยุติไป ประกอบกับหากมีการตั้งโรงงานผลิตเหล็กต้นน้ำเกิดขึ้นได้จริงที่ทวาย การจะตั้งโรงงานในไทยก็ไม่มีความจำเป็น เพราะเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 แล้ว ก็สามารถป้อนเหล็กให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนได้

    นายวิกรม กล่าวอีกว่า ส่วนความต้องการใช้เหล็กและเหล็กกล้าของไทยนั้น ในปีนี้ยังถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากตัวเลขการบริโภคเหล็กขยายตัวในช่วงครึ่งปีแรก อยู่ที่ 6% หรือประมาณ 7.802 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 7.36 ล้านตัน โดยมีปัจจัยมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากภาคอสังหาริมทรัพย์ หลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ครึ่งปีหลังคาดว่าจะยังทรงตัวในระดับนี้ต่อไปอีก
    สำหรับการเตรียมรับมือเข้าสู่เออีซีนั้น ขณะนี้เตรียมศึกษาจะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมเหล็กแข่งขันกับประเทศสมาชิกในเออีซีได้ โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการประหยัดพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงานที่จะได้ข้อสรุปในช่วงเดือนตุลาคมนี้
    อีกทั้งต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่มีอยู่ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพเหล็กให้ดียิ่งขึ้น มาตรฐานความปลอดภัยสูง รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมตัวรับมือ ซึ่งกำลังศึกษาเรื่องของศูนย์บริการด้านเหล็ก ที่มีตัวอย่างให้เห็นอย่างประเทศสิงคโปร์ ที่มีโรงงานผลิตเหล็กและมีการตั้งศูนย์บริการกลางขึ้นมา เมื่อเหล็กออกจากโรงงานส่งมาที่ศูนย์บริการฯ เพื่อตกแต่งเหล็ก เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ไม่ต้องมาตัดหรือคัดตกแต่งเหล็กเอง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาและลดการสูญเสียได้ ซึ่งที่สิงคโปร์มีบริษัทที่บริการด้านนี้อยู่ 2-3 ราย สามารถทำกำไรจากการให้บริการได้ค่อนข้างดี 

    ขณะเดียวกันบริษัทเหล่านี้สามารถนำเหล็กต่างๆเข้ามาได้ ดังนั้นผู้ที่จำหน่ายเหล็กก่อสร้างไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตเหล็กก็ได้ สามารถนำเข้ามาให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเหล็กได้มากขึ้น
    ทั้งนี้ มองว่าเป็นโอกาสค่อนข้างดีที่ผู้ประกอบการ จะนำบริการดังกล่าวมายกระดับสินค้าของตนเอง ที่สำคัญหากไทยเองไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ อีกไม่นานคาดว่าต่างชาติที่เห็นโอกาสในธุรกิจนี้ จะเข้ามาเปิดให้บริการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียโอกาสทางด้านนี้ไป
    ขณะเดียวกันทางสถาบันเหล็กก็มีโครงการ "Thailand Steel House content 2012" การประกวดออกแบบบ้านเหล็กด้วยนวัตกรรมสีเขียว มีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะส่งเสริม วิศวกร สถาปนิก และนิสิตนักศึกษา ใช้โครงสร้างเหล็กเป็นวัตถุ ตลอดจนใช้นวัตกรรมสีเขียว และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ออกแบบได้ตระหนักถึงเรื่องราวการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,769  26-29  สิงหาคม พ.ศ. 2555
ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com