ReadyPlanet.com
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า

สภาธุรกิจไทย-พม่าเปิด 9 กลุ่มอุตสาหกรรมนำร่องลงทุน เป็นกลุ่มแรกพร้อมเด้งรับกฎหมายการลงทุนใหม่ของพม่าที่จะคลอดอีกไม่เกิน 2 เดือน  "สหพัฒน์" ควงแขนพันธมิตรมากกว่า 10 บริษัทจ่อปักหลัก

    ขณะที่ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์-โรงสีข้าวลั่นพร้อมลุยทันทีถ้าก.ม.เอื้ออำนวย
       นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาธุรกิจไทย-พม่า และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หรือ SPI เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงบทบาทของสภาธุรกิจไทย-พม่าและความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมที่จะนำร่องเข้าไปลงทุนในพม่าในรูปของกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกอยู่ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) หรือในนามสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมโรงสีข้าวไทย   จากเดิมที่การเข้าไปลงทุนในพม่าจะเป็นในลักษณะต่างคนต่างเข้าไปลงทุน มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ  ล่าสุดสภาธุรกิจไทย-พม่าจึงมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มองว่ามีความพร้อมจะเข้าไปลงทุนในพม่าได้ก่อนจำนวน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ภายหลังจากที่กฏหมายต่างๆ ในพม่าผ่านรัฐสภาไปแล้ว   ไล่ตั้งแต่ 1. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากในพม่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้นานาชนิด โดยเฉพาะไม้สัก ที่พม่าต้องการให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนแปรรูป 2.การแปรรูปสินค้าเกษตร  เช่น แปรรูปไปเป็นอาหาร
       3. อุตสาหกรรมห้องเย็น เนื่องจากแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วจะต้องส่งเข้าห้องเย็นเพื่อการส่งออกและลดการสูญเสีย 4. กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานเข้าไปตั้งฐานการผลิตและทุกวันนี้จะต้องนำเข้าแทน โดยจะเห็นว่ามีการค้าขายสินค้ากลุ่มนี้ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่าอย่างคึกคัก 5. เสื้อผ้าสำเร็จรูป  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าจำเป็นที่สำคัญเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ 6.อุตสาหกรรมไอที 7.โรงสีข้าว เนื่องจากพม่ามีข้าวจำนวนมากยังต้องการโรงสีเข้าไปลงทุนเพราะพม่าต้องการแปรรูปข้าวมากขึ้น 8.กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่จะเข้าไปรองรับการขยายตัวในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 9.กลุ่มเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร  โดยสภาธุรกิจไทย-พม่าจะหารือกับสมาชิกในส.อ.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าธุรกิจกลุ่มไหนที่พร้อมจะออกไปลงทุนในพม่าได้ก่อน
      "เวลานี้กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ถูกจีนเข้ามาตีตลาดมากขึ้น จึงต้องหาฐานการผลิตแห่งใหม่ที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบและแรงงานรองรับ  ขณะที่กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรที่ผ่านมาพม่ามีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรน้อยมากทำให้เสียโอกาส ผักผลไม้เน่าเสีย หากสามารถแปรรูปได้ก็จะลดการสูญเสีย และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพม่ามากขึ้น รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน รองรับตลาดที่มีประชากรประมาณ 50 ล้านคน โดยทุนทั้ง 9 กลุ่มนี้จะเป็นทัพแรกๆที่มีความพร้อมออกไปลงทุนได้ก่อน ภายหลังจากที่กฎหมายการลงทุน กฎหมายการถือหุ้น และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินฉบับใหม่ของพม่าออกมาในเร็วๆ นี้"
   สำหรับความคืบหน้าในการตั้งนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มสหพัฒน์ในประเทศพม่านั้นเมื่อแผนการลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จจะมีพันธมิตรร่วมทุนมากกว่า 10 บริษัทสนใจลงทุนที่พม่าร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และอุตสาหกรรมบริการ จะเป็นการออกไปขยายฐานการผลิตแห่งที่สองนอกประเทศไทย โดยทุนส่วนใหญ่มองว่าจะเกิดประโยชน์ร่วมกันในเรื่องการลดต้นทุนด้านแรงงาน มีการขยายฐานการตลาดกว้างขึ้น และจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อออกไปตั้งฐานการผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างพม่า  เช่นถ้าส่งออกไปยุโรปจะได้รับสิทธิพิเศษโดยการยกเว้นทางภาษีอากรนำเข้า เป็นต้น
      นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาธุรกิจไทย-พม่า และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า กฎหมายการลงทุนใหม่ของพม่าขณะนี้อยู่ในรัฐสภาแล้ว จากที่ผ่านมามีการดึงเรื่องเข้าดึงเรื่องออกเพื่อแก้ไข  และคาดว่านับจากนี้ไปไม่น่าจะเกิน 2 เดือนจากนี้ไปหรือในช่วงเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน 2555 กฎหมายการลงทุนของพม่าจะผ่านสภา  หลังจากที่มีการเรียกร้องจากทุนต่างชาติให้พม่ามีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายการลงทุนฉบับเก่าให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและให้เป็นสากลยิ่งขึ้น
    "กฎหมายเก่าของพม่ามีข้อจำกัดมากเกินไปจึงต้องมีการทบทวนใหม่ เช่น การลงทุนของต่างชาติในพม่าจะต้องมีเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่สูงเกินไป และกำหนดให้มีการโอนเงินที่จะลงทุนเข้าไปยังพม่าก่อน 50% และสัดส่วนที่เหลือให้มีการโอนภายใน 6 เดือน"
     จากข้อจำกัดดังกล่าว คณะนักธุรกิจฝ่ายไทยได้มีการเสนอให้รัฐบาลพม่ามีการปรับปรุง-แก้ไขในประเด็นต่างๆ ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในพม่า เช่น  ถ้ายังไม่ได้เกิดการลงทุนจะโอนเงินไปก่อนไม่ได้ เช่นเดียวกับเรื่องการเช่าที่ดินที่กฎหมายเดิมกำหนดไว้เพียง 15 ปี ก็ควรกำหนดใหม่เป็น 30-50 ปี และสามารถทำสัญญาต่อได้อีกเมื่อพ้นกำหนด ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในพม่าควรจะเกิดการกระจายไปในหลายพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ที่จะเข้าไป ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งจำนวนมาก รวมถึงข้อเสนอให้รัฐบาลพม่าปรับปรุงขั้นตอนในการขอรับการส่งเสริม จากที่กฎหมายเดิมกำหนดว่าทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในพม่าจะต้องยื่นเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพพม่า (Myanmar Investment Commission : MIC) โดยจะทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยจะมีคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศ(The Union of Myanmar Foreign Investment Commission : FIC) เป็นผู้พิจารณาโครงการการลงทุนในเบื้องต้น  ที่ควรลดขั้นตอนลง  และลดข้อจำกัดในการเปิดบัญชีที่กำหนดไว้ว่าจะต้องเปิดบัญชีกับเมียนมาร์ อินเวสท์เมนต์ แบงก์เท่านั้น  โดยภาครัฐและเอกชนไทยต้องการให้พม่าเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และไม่ควรมีข้อจำกัดมากเกินไป
    นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ส.อ.ท. กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มเฟอร์นิเจอร์มีสมาชิก 140 ราย ขณะนี้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะไปทำการค้าการลงทุนในพม่าโดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ ออกไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์กับออกไปขายเฟอร์นิเจอร์  โดยทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เมื่อ 10-20 ปีที่แล้วกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เคยออกไปลงทุนทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักในพม่า แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะพม่าในขณะนั้นยังไม่เปิดประเทศมาก จึงต้องถอยกลับมา แต่ขณะนี้พม่าพร้อมที่จะเปิดประเทศมากขึ้นสมาชิกในกลุ่มก็กลับมาทบทวนการลงทุนในพม่าใหม่
    "ตอนนี้กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ก็มีการซื้อไม้สักมาจากพม่าอยู่แล้ว โดยไทยนำเข้าไม้มาจากพม่าปีละหลายร้อยล้านบาท  ดังนั้นถ้ากฎหมายการลงทุนในพม่าเอื้อมากขึ้นก็จะออกไปร่วมทุนกับนักธุรกิจพม่าตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งออกมายังประเทศไทยหรือส่งไปขายยังประเทศที่สามและคาดว่าจะเกิดการลงทุนจริงไม่เกิน 1-2 ปีนับจากนี้ไป ส่วนในระยะสั้นจะร่วมมือกับพม่าในการนำแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากไทยไปทำตลาดในพม่ามากขึ้น"
        ทั้งนี้ตลาดเฟอร์นิเจอร์ในพม่ามีแนวโน้มดี กำลังซื้อมีมากขึ้น พอเปิดประเทศคนในพื้นที่จะกล้าออกมาใช้จ่ายมากขึ้น  ขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัว ธุรกิจโรงแรมขยายตัว มีการลงทุนก่อสร้าง ทำให้เฟอร์นิเจอร์ขยายตัวตาม และหากเกิดการลงทุนในพม่า ฐานการผลิตในไทยก็จะกลายเป็นผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อเจาะตลาดบนมากขึ้น โดยมีมูลค่าเพิ่มที่สูงตามต้นทุนที่ปรับขึ้นโดยเฉพาะค่าแรงงาน   จากที่ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีมูลค่าตลาดรวมในประเทศประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาท/ปี ในจำนวนนี้แบ่งเป็นมูลค่าที่เกิดจากการส่งออก 50% และมูลค่าจากการขายในประเทศ 50%
        ด้านนายชาญชัย รักษ์ธนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ธุรกิจโรงสีข้าวในพม่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูงในการเข้าไปร่วมทุนกับนักธุรกิจพม่าตั้งโรงสีข้าว เพราะในพม่ามีปริมาณข้าวจำนวนมาก มีอัตราการบริโภค 180-200 กิโลกรัม/คน/ปี เทียบกับไทยที่มีอัตราการบริโภค 104กิโลกรัม/คน/ปี และหากกฎหมายการลงทุนใหม่ของพม่าเอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจโรงสีข้าวก็สามารถเข้าไปลงทุนได้ทันที
     สำหรับรัฐบาลพม่าขณะนี้ยังให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอันดับต้นและเชิญชวนให้ไทยเข้าไปลงทุนร่วมกันใน 8 สาขาธุรกิจคือ การแปรรูปเหล็กและสังกะสี, การแปรรูปสินค้าเกษตร, ห้องเย็น, สินค้าอุปโภคบริโภค, เครื่องนุ่งห่มของเด็กและสตรี, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, พลังงานและโรงสี ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 กลุ่มที่สภาธุรกิจไทย-พม่าให้ความสนใจและมองว่าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่จะเข้าไปลงทุนในพม่าเมื่อกฎหมายด้านการลงทุนฉบับใหม่ออกมาภายในปีนี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,762  2-4  สิงหาคม พ.ศ. 2555
ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com