ReadyPlanet.com
ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง article

ราชาทูน่าโลก "ธีรพงศ์ จันศิริ" จากผู้ผลิตสู่เจ้าของแบรนด์ดัง


นั บเป็น 35 ปีเต็มแห่งความสำเร็จของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF จากธุรกิจผลิตทูน่ากระป๋องในนาม บริษัทไทยรวมสินอุตสาหกรรม ในอดีต มาสู่ผู้ชำนาญการด้านอาหารทะเลระดับโลก หรือ TUF is the World"s Seafood Expert บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Chicken of the Sea-John West-Petit Navire และ Mareblu

มาในวันนี้ TUF กำลังขยายอาณาจักรแผ่ออกไปทั่วโลก จากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การดำเนินธุรกิจในสไตล์ "ตรงไปตรงมา ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน" แต่สามารถทำรายได้รวมถึงปีละ 32,375 ล้านบาท (2554) ท่ามกลางการจับจ้องของผู้คนในวงการอาหารทะเลทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ว่า ก้าวต่อไปของ TUF จะทำอะไร ? "ประชาชาติธุรกิจ" สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- ทำไม TUF จึงประสบความสำเร็จ

บริษัทเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยจะเห็นว่า เราจะโฟกัสในธุรกิจที่เราอยู่ ขยายธุรกิจในหมวดที่เรามีความชำนาญคือ อาหารทะเล เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของรายได้และกำไรมาโดยตลอด เราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ไม่ว่าจะความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ บุคลากร และที่สำคัญก็คือ การเงิน นั้นคือคำตอบว่า ทำไม TUF ถึงถึงต้องนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 ก่อนเราจะรุกออกสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยการซื้อกิจการของบริษัทชั้นนำระดับโลกมาจนถึงปัจจุบัน

ความจริงก็คือ เราเติบโตมาจากบริษัทเล็ก ๆ (บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม-ผลิตทูน่ากระป๋องในปี 2520) ไม่มีเงินทุนสูงมาก เรามาจากธุรกิจครอบครัวเล็ก การแข่งขันในระดับโลกก็ค่อนข้างรุนแรงมาก ผมเชื่อว่า หากเราไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯเราจะเติบโตยาก แต่การอยู่หรือไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯก็ไม่ใช่ว่า ทุกบริษัทจะต้องประสบความสำเร็จหรือมีการเติบโตสูงเพราะ สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หรือ ความทะเยอทะยานนั่นเอง

- อะไรคือความทะเยอทะยานของ TUF

เราต้องสร้างองค์กรและธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ความยั่งยืนเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต้องดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา ยังมีหลายเรื่องที่เราต้องทำ ขนาดองค์กร และขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น การจัดการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา องค์กรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน และวันนี้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมาก สภาพการแข่งขันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เรายิ่งใหญ่ขึ้น ความเสี่ยงก็มากขึ้น การแข่งขันก็มากขึ้น ขนาดของคู่แข่งในตลาดโลกก็ใหญ่ขึ้น ต้องเสริมความเข้มแข็งของเราตลอดเวลา มันหยุดไม่ได้

จากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่เราภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือ เราเป็น World Company เราเป็น World Headquarter โดยบริษัทคนไทยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทย และด้วยวิธีการที่เราเป็น World Company เราจึงมีการขยายตัวในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ

- การจัดโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน

เราจะแบ่งเป็น 6 กลุ่มตาม Category มี กลุ่มทูน่า-กลุ่มกุ้ง-กลุ่ม Petfood-กลุ่มซาร์ดีนแมคเคอเรล แต่ละกลุ่มจะมีคนดูไป เรามีบริษัทในต่างประเทศที่เราเข้าไปลงทุน มีการตั้งผู้บริหารดูแลตลาดสหรัฐ-ยุโรป แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ (TUF) ที่ประเทศไทย ซึ่งผมดูแลโดยตรง การขยายการลงทุนในต่างประเทศถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ TUF นั้นหมายความว่า เราต้องลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ โครงสร้างของบริษัทต้องสอดรับการเติบโต ที่ยุโรปวันนี้เราอยู่ใน 5 ประเทศจาก 27 ประเทศยังไม่รวมประเทศที่อยู่นอกเหนือเครือข่ายไปถึงรัสเซีย ดังนั้นเรายังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกเยอะ ยังไม่รวมภูมิภาคอื่น ๆ เช่น แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย-แปซิฟิก

วันนี้ฐานในยุโรปของเราอยู่ที่ ปารีส ฝรั่งเศส ทุกบริษัทเราแยกออกจากกันโดยมี TUF เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสหรัฐเรามี Thai Union International Inc. เป็นโฮลดิ้งคอมปะนี มีไทยยูเนี่ยนอยู่ที่ลักเซมเบิร์ก ดูแลการลงทุนในยุโรปทั้งหมด

ความจริงการมีบริษัทย่อยในประเทศเหล่านี้เป็นเรื่องการทำระเบียบกฎหมายของประเทศนั้น ๆ รวมไปถึง เรื่องของภาษีด้วย

- ก้าวไปเกือบครึ่งโลกแล้ว อีกครึ่งโลกจะได้เห็นเมื่อไหร่

ผมมองว่า เราจะเติบโตไปเรื่อย ๆ อีกครึ่งโลกได้เห็นแน่ เพราะการเติบโตแบบนี้ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเราอยู่แล้ว ตลาดยังมีอีกเยอะ ในสินค้า 6 กลุ่มของเรายังมีอีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้ลงทุนอย่างเต็มที่ วันนี้เรายังหนักอยู่ที่กลุ่มทูน่ากับกุ้ง แต่ยังมี Petfood แซลมอนอีก สินค้าเหล่านี้เป็นกลไกในการเติบโตขอ TUF ยังไปได้อีกไกล เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ในปี 2020 ที่ว่า TUF จะต้องทำยอดขายให้ถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ผมจะต้องผลักดันให้ไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้

อย่างที่มองกลยุทธ์ในการเติบโตของเราก็คือ การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเวลา จังหวะ และโอกาส การเข้าไปซื้อแบรนด์ (Brand) ใหญ่ ๆ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับธุรกิจในตลาดนั้น ๆ อย่างกุ้งแรก ๆ เราก็ซื้อก่อนแล้วก็ซื้ออีกบริษัท Chicken and Frozenfood เราใช้จัดตั้งใหม่และก็ควบรวมสองบริษัทนี้เข้าไว้ด้วยกัน ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงจังหวะและโอกาสจะเป็นอย่างไร เราก็ผสมผสานกันไปทั้งที่เราตั้งใหม่และเราก็เข้าไปซื้อกิจการเขามา ขึ้นอยู่กับว่า อะไรที่เหมาะสมคือไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว

แบรนด์ที่มีอยู่แล้ว มีชื่อเสียง ทำตลาดอยู่ในปัจจุบัน เราก็ต้องซื้อ แต่อย่างกุ้งนี้มันไม่มีแบรนด์ เราต้องใช้แบรนด์ที่เรามีกระจายเข้าไป อย่างที่ยุโรป เรามีแบรนด์ John West ผมก็เพิ่มโฟรเซ่นซีฟูดส์เขาไป อย่างนี้ก็เป็นการตั้งใหม่แล้วเราก็ขยายเข้าไปอีก เดิม John West ทำแค่กระป๋อง ผมก็เพิ่มอาหารทะเลแช่แข็ง เข้าไปในแบรนด์นี้ด้วย

- รู้สึกอย่างไรกับคำว่า ราชาทูน่าโลก

ผมว่า บริษัทเราเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้ว ฉะนั้นวันนี้ผมไม่รู้ว่า ราชาหรือไม่ แต่ตอนนี้ด้วยขนาดของ TUF เราใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อก่อนเราเป็นผู้ผลิต แต่วันนี้วันเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่ทั้งโลก
 

 
 
ข่าวสารน่ารู้

คาดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลบวกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน article
กกร.ชี้ผลกระทบข้อพิพาทการค้าสหรัฐฯ-จีนส่งผลจำกัดต่อส่งออกไทย article
'ทุนฝรั่ง' จ่อเข้าเอเชีย! จับตา 'สหรัฐฯ' กีดกันการค้า เขย่าตลาดหุ้นโลก article
เงินบาทแข็งค่าเป็ด 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ากดดันตลาดการเงินระยะสั้น article
เปิดศึกกีดกัน 'สหรัฐ-อียู' ลุย ไทยถูกลูกหลง! article
สงครามการค้าตั้งเค้า หลัง‘ทรัมป์’เสนอรีดภาษีเหล็กนำเข้า article
พาณิชย์ปลื้ม!! ส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี article
กสิกรไทยประเมินกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า(19-23 ก.พ.) ที่30.70-31.40 บาทต่อดอลล่าร์ฯ
เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจากอียูกรณี IUU article
ผ่าโครงสร้าง “ค่าแรงขั้นต่ำ” “SMEs-ธุรกิจบริการ-เกษตร” กระทบหนักสุด article
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี’61 ทุกจังหวัด 5-22 บาท กระทบศก.ไทยในวงจำกัด article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ article
เหล็กขึ้นราคา รับเหมาก่อนสร้างจุก article
ทำไมไทยต้องเข้า TPP l โอฬาร สุขเกษม article
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี 59 มุ่ง 50 เมืองจีดีพีสูงเป้าโต 4% article
เหล็กเส้นร้อง'ประยุทธ์'ช่วยด่วน หลังสมอ.ไฟเขียวเทรดเดอร์ 2 รายนำเข้าจากจีนดัมพ์ราคา article
เวียดนามคึกคัก ร่วมประชาคมเครษฐกิจอาเซียน article
ไตรมาส 3 'สหวิริยา' อ่วม บุ๊คด้อยค่า SSI UK 2.7 หมื่นล. article
‘ทียูเอฟ’ลุยซื้อกิจการต่อเนื่อง
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉุดทองคำปิดร่วง
ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบ 7 พ.ย.
รมว. คลังชี้ต้องปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง
มะกันคว่ำบาตรหมีส้มหล่นไทย
หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์
เทสโก้ เครือข่ายค้าปลีกโลก สัญชาติอังกฤษ เผชิญภาวะขาลง ทั้งกำไรร่วง เจอเรื่องอื้อฉาวแจงกำไรสูงเกินจริง
พานิชย์จับมือเอกชนดันส่งออกโตยั่งยืน
อัดงบจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค
บริษัท เจเอฟ อี สตีล จำกัด ผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ถอนการลงทุนจากเวียดนามแล้ว
โลกจับตา สกอตแลนด์ลงประชามติแยกตัวจากอังกฤษวันนี้
ลุยหักด่านอียู-สหรัฐ แนะทุกฝ่ายหันคบค้าพันธมิตรเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น อาเซียนเพิ่มขึ้น article
ผวา โอบามา คว่ำบาตร เอกชนเครียด 2 แรงบวกทุบส่งออก/เชื่ออียู - มะกันไม่กล้าตัดสัมพันธ์ไทย article
พาณิชย์ ทำโรดแมพเร่งด่วน เอกชนขนทีมบินเจรจาสหรัฐ ถอด กุ้ง-ทูน่า พ้นบัญชีค้ามนุษย์ article
ลดชั้นต่ำสุด ไทยค้ามนุษย์ article
ส่งออกผวา GSP มะกันหมดอายุ article
การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร article
ส่งออกกุ้งสาหัสขาลงรอบ 25 ปี article
ทัพธุรกิจไทยตะลุยเวียดนาม article
ส่งออกกุ้งดิ้นสู้ 'ซีวีดี'มะกันห่วงอินเดียบวกอินโดฯแซง article
ส่งออกโวย 4 สายเดินเรือต่างชาติ article
3 สถาบันมองต่างพณ.หดส่งออก article
จี้คลัง-ธปท.ดังกฎคุมบาทชี้ 'สงออก-บริโภค'Q2 ยังเสี่ยงชะลอตัวถึงติดลบ article
พรานทะเลเปิดตัว 'ข้าวมือถือ' article
รวมหัวถล่มแบงก์ชาติ! ภาคผลิตชี้ 30 บ. ต่อดอลลาร์เหมาะสม article
เอกชนชง 5 มาตรการเสนอแบงค์ชาติ-คลัง ช่วย ผปก.กระทบบาทแข็ง article
อุตฯชงครม.23 เม.ย.เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจ้างงานขั้นต่ำ 300 บ. article
2 ล้านล. ซ้ำแรงงาน เล็งปั้น 'แขกขายโรตี' เป็นโฟร์แมน/จี้รัฐนำเข้าทดแทน article
ลุ้น 2 เดือนกุ้งไทยพ้นวิกฤติ EMS article
แนะซื้อประกันความเสี่ยงรับวิกฤติไซปรัส article
ซีพีลุยขยายลงทุนกัมพูชา-ลาว article
ด่านสิงขรเปิดถาวรเม.ย.ยันพม่าไฟเขียวแล้ว article
เส้นทางเบอร์ 1 กุ้งโลกก้าวต่อไปยิ่งสุงยิ่งหนาว
ธุรกิจเชียร์ 'โอบามา' หวังมะกันสานต่อคิวอี 3โด๊ปศก./หวั่น 'รอมนีย์' กร้าวทำโลกระอุ article
สเปน แบนปลาทูน่ากระป๋อง 5 ชาติเตือนไทยพบสารตกค้าง article
วิกฤติยุโรปป่วน! อุตฯเหล็กทั่วโลก
ทุกสำนักแห่หั่นเป้าจีดีพี สัญญาณร้ายส่งออก-การบริโภคทรุดเกินคาด
สภาธุรกิจไทยฯ เปิด 9 อุตฯ รับก.ม.ลงทุนใหม่ของพม่า
ทูน่ากระป๋องอ้อนรัฐช่วย article
อาหารไทยไม่พ้นพิษยูโรโซน คาดโต 5.1%
เพื่อเป้าส่งออก 15% มิสชัน อิมพอสสิเบิล article
เอกชนผวาแรงงานพม่าขาด article
รีแพรนด์ 'ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น' ผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก article
ส่งออกไตรมาส 2 อ่วม กุ้งไก่สับปะรดกระอัก article
วิสัยทัศน์ รมต.คลัง สั่งบาทอ่อนส่งออกโต อย่ามองโลกด้านเดียว article
วัตถุดิบทูน่าส่อวิกฤต article
ชง ปู2 ดันเหล็กต้นน้ำแสนล.
เช็คราคาเหล็กปีนี้มี 2 ปัจจัยกดดัน
'ซีแวลูกรุ๊ป'ลั่นผงาดรับปีมังกร article
มาม่า-ปุ้มปุ้ยรับอทุกภัยเพิ่มกำลังผลิตเต็มสูบ article
ปุ้มปุ้ยแตกไลน์ผลิต article
ส่งออกเครียดมะกันยื้อจีเอสพี
พาณิชย์หวังสูงส่งออกโต 20 %Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
 


บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

สำนักงานใหญ่
18/24 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel: (0) 3446 8899 Fax: (0) 3483 1028
สาขาหาดใหญ่ 92 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 Tel: (0) 7453 6335 Fax: (0) 7453 6489
www.orientalcan.com